Certificats

Certificats

Al Centre Mèdic Creu Blava li farem la revisió mèdica necessària per la Obtenció i renovació de qualsevol dels següents permisos:


-  Permis de conduir

-  Llicència d'armes

-  Seguretat

-  Grues

-  Animals perillosos

-  Patró d'embarcació d'esbarjo

-  Certificats esportius

Centre homologat pel departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya

OBTENCIÓ DE DADES I FOTOGRAFIA

-  El primer pas per renovar-vos el carnet consisteix en la introducció de les vostres dades personals (i possible canvi si ens hem canviat de domicili) que seran enviades per via telemàtica a la DGT. També se us farà la fotografia digitalitzada que posteriorment serà la que aparegui en el vostre carnet de conduir.


RECONEIXEMENT PSICOLÒGIC I COGNITIU

-  El segon pas consisteix en passar unes proves psicològiques que mesuraran la vostra capacitat de reacció i el vostre rendiment cognitiu. Les realitzarà una psicòloga que s'encarregarà de fer-vos preguntes generals sobre la vostra salut mental i, en persones més grans de 65 anys, es passarà un test cognitiu per valorar la memòria, l'atenció i la concentració.


RECONEIXEMENT MÈDIC

-  El tercer i últim pas consistirà en un reconeixement mèdic complert. El metge especialista realitzarà en un primer moment una història clinica del pacient. A continuació es durà a terme una exploració general, una auscultació càrdio-respiratòria, es prendrà la tensió arterial i es comprovarà que la capacitat auditiva i visual del conductor sigui l'adequada.


En aquest moment, i si totes les proves han sortit bé, es tramitarà un certificat provisional per a poder conduir a l'espera de l'entrega del nou carnet que us arribarà a casa per correu.