Fisioteràpia

Fisioterapia i rehabilitació

Al servei de Fisioteràpia i Rehabilitació de Creu Blava fem tractaments individualitzats per a cada pacient, dirigits a reduir el dolor, millorar la mobilitat i adquirir nous hàbits saludables. L'equip de professionals del centre està format per especialistes en sòl pèlvic, sistema musculoesquelètic i ATM. Utiltzen diferents tècniques com l'exercici terapèutic, la punció seca, la teràpia manual, l'electroteràpia i la magnetoteràpia per augmentar la qualitat de vida dels pacients.


Horari de 7.00 a 20.30h ininterrompudament.

Visites concertades.

Teresa Del MoralJordi Climent
Josep Serrano
Núria Huguet Fusalba