Psiquiatria

Psiquiatria

Dr José Manuel Ortí


El trastorns mentals tenen un gran impacte en la qualitat de vida 
de la persona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal,
tant familiar com laboral i social. Garantir una atenció integral
contribueix a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i
la de les seves famílies.


Amb una àmplia experiència com a psiquiatre, el Dr. Ortí tracta
tota mena de patologies des d'un enfocament muldisciplinari, amb la continua formació de les teràpies més actualitzades. En la

seva opinió un bon psiquiatre ha de saber escoltar i ha de tenir una ètica rigorosa.


És important destacar la coordinació i la complicitat amb l’equip de psicologia del centre.