CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Urologia

Al Centre Mèdic Creu Blava ens ocupem de l'estudi, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten a l'aparell urinari.