Cirurgia General i Aparell Digestiu

CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

Dr. Carles Ribera


La cirurgia general i digestiva s'ocupa d'un bon nombre de patologies i malalies digestives, endocrines i de la paret abdominal, a les quals intenta donar solució mitjançant tècniques quirúrgiques.


Amb més de 30 anys d'experiència en la professió i una extensa formació en diferents àmbits de l'especialitat, el Dr. Ribera ha treballat a l'Hospital de Martorell i des de fa cinc anys col·labora
a Creu Blava.


Especialitat: Cirurgia General i Aparell Digestiu