Dermatologia

Dermatologia


La Dermatologia és aquella especialitat mèdica destinada a l'estudi, coneixement, diagnòstic i tractament de totes aquelles patologies o afeccions de la pell, l'òrgan més extens del cos. Una altra de les funcions imprescindibles de la dermatologia és la prevenció de malalties, a més de la cura quotidiana de la pell (higiene, protecció i salut).


Dr. Jordi Serra


Nascut a Esparreguera i amb profundes arrels a la vila, és un dels socis fundadors de Creu Blava i de manera conjunta també celebra 25 anys d'exercici com a metge especialista en dermatologia, tractant i diagnoscant les afeccions de la pell.


Sempre ha compaginat la seva tasca assistencial hospitalària al Sagrat Cor de Barcelona amb l'ambulatòria al Baix Llobregat Nord, i actualment en exclusiva a Creu Blava.


Pel Dr. Serra és un motiu de sasfacció treballar a Esparreguera. A més de perseguir l’excel·lència i la “feina ben feta” a la seva consulta, destaca per la confiança, la tranquil·litat i l'honestedat que transmet als seus pacients.